• Lärling på jobbet – Ambassadör för Rentalbranschen

    Som ambassadör bidrar du till utveckling och säkrar framtidens kompetensbehov inom Rentalbranschen. Kompetensförsörjningsgruppen har tagit fram material för en lärlingsutbildning. Under utbildningstiden kommer lärlingen komma i kontakt med Rentalbranschens olika arbetsområden. Eleven tilldelas en handledare på arbetsplatsen som har ett samarbete med närliggande skola. Mer…