[mailpoet_form id="10"]
 • "Behörig Hisstekniker” lanseras idag!

  Denna praxis har utvecklats med syftet att höja den generella utbildningsnivån för montage av bygghissar inom branschen samt att därmed bidra till en säkrare arbetsmiljö för alla inblandade.  Vad innebär “Behörig Hisstekniker”? Utbildning: Praxisen fastställer tydliga utbildningskrav och den inkluderar både teoretisk kunskap och praktisk träning….

 • Kompetensutveckling i gång inom hissutskottet

  Rentalföretagens medlemsföretag inom hissutskottet är nu i gång med produktspecifika utbildningar av sin personal. Kompetensutveckling ska leda till en behörighet som hisstekniker, och genomförs i samverkan med branschens leverantörer. Innehållet utgår från den första revisionen av en branschpraxis för kompetenskrav på hisstekniker. Kompetenskraven är en…

 • Liftutskottet återupptar urstigningsfrågan

  Rentalföretagens liftutskott startade hösten 2021 och har hittills haft tre utskottsmöten. Deltagarna kommer från medlemsföretag som hyr ut liftar och liftutskottet tittar även på att inkludera Rentalföretagens leverantörspartners på olika sätt. Syftet med liftutskottet är att arbeta med branschgemensamma frågor kring liftar, mobila arbetsplattformar. De frågor som utskottet diskuterar är till…

 • Uppstartsmöte med liftutskottet

  Rentalföretagen har startat ett liftutskott som riktar sig till medlemmar som är specialiserade på liftar, mobila arbetsplattformar. Ett första utskottsmöte hölls måndagen den 25 oktober med åtta deltagare från medlemsföretagen.  Syftet med liftutskottet är att arbeta med frågor som är branschgemensamma för liftuthyrningsföretag. De ordinarie…

 • Intresseanmälan för ett nytt liftutskott

  Arbetar du med liftar (mobila arbetsplattformar) och vill engagera dig i Rentalföretagens branscharbete? Nu vill vi undersöka intresset bland medlemsföretagen för att starta upp ett liftutskott, med syfte att ta upp branschgemensamma frågor för liftuthyrningsföretag. Sedan tidigare finns Liftutbildningsrådet, som är ett råd sammansatt av…

 • Kravprofil och kursplan för utbildning av hisstekniker

  När branschens hisstekniker utför arbete med bygghissar finns det ett antal risker. De arbetar på höjder, har hängande last ovanför sig med risk för fallande föremål, utför montagearbeten med klämrisker, påkörningsrisker och arbeten med riskfyllda maskiner. Det är därför viktigt att hisstekniker får grundläggande kunskaper i…

 • Välkommen att delta i hissutskottet

  Utskottet har deltagare från uthyrare och tillverkare av hissar. I dagsläget hålls främst Teams-möten på engelska. Trots många deltagare fungerar mötesformen bra. Ett stort engagemang ger aktiva och konstruktiva diskussioner. Hissutskottets aktuella frågor just nu är: utveckling av lättanvända, ergonomiska hjälpmedel som effektiviserar montagearbetet och…

 • Mycket på gång i utskotten

  Nu går vårt utskottsarbete vidare. Vill du vara med? Bodutskott På agendan bl.a. frågor som regelverk och energikrav Välkomna till kansliet, Näringspunkten (Klara Norra Kyrkog 31), Stockholm på tisdag 28 maj kl 9, avslut m lunch Modulutskott På agendan bl.a. SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) ramavtal…

 • Känner du till Liftutbildningsrådet?

  Swedish Rental är initiativtagare till Liftutbildningsrådet (LUR) för att möta upp till Arbetsmiljöverkets nya krav från 2007-07-01 på lyftanordningar . LUR är ett oberoende organ som förvaltar Liftläroplanen (LLP) och ansvarar för dess innehåll och utveckling, samt verkar för att minimera dessa olyckor genom ett aktivt…