[mailpoet_form id="8"]
 • Rentalföretagen lanserar nya standardvillkor för hyresmoduler

  Rentalföretagen lanserar nya standardvillkor för hyresmoduler, RFSM24. Standardvillkoren är
  utvecklade i samarbete med offentliga beställare. Målet är att de nya standardvillkoren ska underlätta offentliga upphandlingar av tillfälliga lokaler för både beställare och leverantör.

 • Påverka nya standardvillkor för hyresmoduler för offentliga aktörer

  Att det saknas kvalitativa och vedertagna avtalsvillkor för hyresmoduler, som har förankring hos beställare och leverantörer, innebär en osäkerhet. För offentliga beställare försvårar detta en effektiv och säker upphandling av hyresmoduler. För leverantörerna innebär skiftande avtalsförutsättningar en svårighet att genomföra anbudskalkyler och att konkurrera på…

 • Riksdagsmotioner om minskat regelkrångel för rentalmoduler

  Tillgång till rentalmoduler för tidsbegränsade lokaler är en viktig pusselbit i samhällsbygget, både vid tillväxt och akuta lokalbehov. Regelverket kan tolkas som att dagsaktuella nybyggnadsregler krävs på hela beståndet av rentalmoduler, vilket blir orimligt i många projekt. Boverkets byggregler, BBR måste anpassas även för flyttbara rentalmoduler och inte…

 • Bodutskottets prioriteringar under 2021

  Vid bodmötet i mars gjorde utskottet en strategisk genomgång och prioritering av frågor. Fokus under 2021 läggs på sund konkurrens, etablering och utbildning samt leveransvillkor. Våra leverantörspartners har en viktig roll genom att ta fram konsekvens- och kostnadsanalyser som stöd och underlag till samtliga tre…

 • Bygglov och BBR för bodar och moduler

  Branschens modulära enheter hyrs ut för att flexibelt anpassas till olika verksamheter och flyttas ett flertal gånger under sin livslängd. Konstruktionskrav, bygglov och brandkrav är exempel på tolkningsbara regler för dessa tillfälliga byggnader och lokaler, exempelvis bodar och moduler. Swedish Rentals modulutskott har sedan 2011…

 • Regelkrångel tynger bod- och modulföretagen

  Vid ett utskottsmöte med bod- och moduluthyrare i september fanns en bred erfarenhet av, och samsyn om regelkrånglet, som dessutom är starkt kostnadsdrivande för bygg-, industri- och offentliga kunder. Det handlar om kommunala särkrav, om regionala myndighetstolkningar av brandkrav, och oklara definitioner av vad som…

 • Mycket på gång i utskotten

  Nu går vårt utskottsarbete vidare. Vill du vara med? Bodutskott På agendan bl.a. frågor som regelverk och energikrav Välkomna till kansliet, Näringspunkten (Klara Norra Kyrkog 31), Stockholm på tisdag 28 maj kl 9, avslut m lunch Modulutskott På agendan bl.a. SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) ramavtal…