• Riksdagsmotioner om minskat regelkrångel för rentalmoduler

  Tillgång till rentalmoduler för tidsbegränsade lokaler är en viktig pusselbit i samhällsbygget, både vid tillväxt och akuta lokalbehov. Regelverket kan tolkas som att dagsaktuella nybyggnadsregler krävs på hela beståndet av rentalmoduler, vilket blir orimligt i många projekt. Boverkets byggregler, BBR måste anpassas även för flyttbara rentalmoduler och inte…

 • Senaste rapporten för lagändringar

  Den senaste Branschlaglistan för ändrade lagar för perioden 2021-02-15 till 2021-08-31 är nu tillgänglig för medlemmar i Rentalföretagen. Branschlaglistan bevakas och uppdateras av Lagpunkten. Som medlem i Rentalföretagen får ni tillgång till Branschlaglistan och möjlighet till ett rabatterat medlemskap hos Lagpunkten med förmånen att anpassa…

 • Bodutskottets prioriteringar under 2021

  Vid bodmötet i mars gjorde utskottet en strategisk genomgång och prioritering av frågor. Fokus under 2021 läggs på sund konkurrens, etablering och utbildning samt leveransvillkor. Våra leverantörspartners har en viktig roll genom att ta fram konsekvens- och kostnadsanalyser som stöd och underlag till samtliga tre…

 • Nya lagändringar i branschlaglistan

  Nu finns den senaste uppdateringen för lagändringar i branschlaglistan tillgänglig på vår hemsida. Hämta den senaste rapporten här. Swedish Rental har ett samarbete med lagbevakningstjänsten Lagpunkten för att underlätta detta för våra medlemmar. Lagpunkten bevakar för vår bransch relevanta lagar (EU och svenska lagar, förordningar och föreskrifter). Som…

 • Regelkrångel tynger bod- och modulföretagen

  Vid ett utskottsmöte med bod- och moduluthyrare i september fanns en bred erfarenhet av, och samsyn om regelkrånglet, som dessutom är starkt kostnadsdrivande för bygg-, industri- och offentliga kunder. Det handlar om kommunala särkrav, om regionala myndighetstolkningar av brandkrav, och oklara definitioner av vad som…

 • Steg V utsläppsregler skjuts upp

  EU kommissionen har godkänt industrins begäran om att retroaktivt från 1 juli 2020 förlänga övergångstiden med 12 månader, för utbyte till Steg V motorer i mobila maskiner (som inte är avsedda för vägtransporter ex arbetsmaskiner, mobilkranar), se EU 2020/1040. Syftet med förlängd övergångstid är att minska…

 • Rentalbranschens standardvillkor har moderniserats

  Nu har rentalbranschens standardvillkor uppdaterats. Uppdateringen till från SRAH 03 till SRAH 19 avser främst modernisering och förtydliganden.