• SRAkod blir Rentalkod!

    Ett av projekten som vi jobbar med nu är att byta “SRAkod” till “Rentalkod”. Även om det kan kännas som ett nytt namn idag, var det faktiskt tänkt att heta “Rentalkod” redan innan det bytte namn från SBEF-kod till SRAkod. Så om man har varit…

  • Ny funktion för produktversioner i Rentalkod och PSI

    I IT-systemet för SRA-koder och PSI, personlig säkerhetsintroduktion, utvecklas en ny funktionalitet kallad produktversioner. Grundprincipen för klassificeringen med SRA-koder är att en modellbeteckning förekommer en gång i produktträdet och att varje modell är kopplad till ett PSI-dokument. Nu vidareutvecklats systemet för att stödja uppläggning av…

  • Hur blir en PSI till?

    När ett medlemsföretag köper en maskin registreras den i SRAs produktförteckning av en arbetsgrupp kallad kodgruppen. De tilldelar maskinmodellen en SRA-kod och sorterar in den i klassificeringssystemet för maskiner. SRA-koden används även för att strukturera innehållet i PSI för olika produktgrupper, till exempel har alla batteridrivna cirkelsågar samma grundmall…