Vill du prenumerera på nyheter inom denna kategori?
Fyll i din e-postadress och få notiser skickade till dig.

  • Ny funktion för produktversioner i Rentalkod och PSI

    I IT-systemet för SRA-koder och PSI, personlig säkerhetsintroduktion, utvecklas en ny funktionalitet kallad produktversioner. Grundprincipen för klassificeringen med SRA-koder är att en modellbeteckning förekommer en gång i produktträdet och att varje modell är kopplad till ett PSI-dokument. Nu vidareutvecklats systemet för att stödja uppläggning av…

  • Hur blir en PSI till?

    När ett medlemsföretag köper en maskin registreras den i SRAs produktförteckning av en arbetsgrupp kallad kodgruppen. De tilldelar maskinmodellen en SRA-kod och sorterar in den i klassificeringssystemet för maskiner. SRA-koden används även för att strukturera innehållet i PSI för olika produktgrupper, till exempel har alla batteridrivna cirkelsågar samma grundmall…