• Stämma Rentalföretagen och Rentaldagen 2023

  I år styr vi vår uppmärksamhet mot norra Sverige där det just nu händer historiska saker gällande den gröna omställningen för hela landet. Av den anledningen erbjuder vi även ett program för onsdag eftermiddag. Varmt välkomna önskar Styrelsen. .

 • Vill du vara med och forma framtidens Liftutbildning ?

  En trygg arbetsplats där medarbetare ges rätt förutsättningar att använda och framföra mobila arbetsplattformar är viktigt för att skapa en säker arbetsmiljö. Det ligger också väl i linje med FNs hållbarhetsmål som bland annat handlar om att skapa hållbara förutsättningar för människor. Rentalföretagen genom liftutbildningsrådet…

 • Nyhetsbrev 4/2022 från Rentalföretagen

  Ta del av årets sista nyhetsbrev som innehåller en sammanfattning av bransch- och föreningsarbetet från de senaste månaderna. Är du kontaktperson för ett medlems- eller partnerföretag i Rentalföretagen, eller prenumererar på nyhetsbrevet, har du fått det på mejl. Dela gärna nyhetsbrevet med kollegor och vänner…

 • Tack till alla som deltog på höstmötet på Scandic Infra City

  Årets höstmöte ägde rum i Stockholm på Scandic Infra City torsdagen den 10 november. Vi vill tacka alla medlemmar, partners samt föreläsare som bidrog till ett högt engagemang och mycket intressanta diskussioner. Dagen inleddes med en presentation om vad som händer i Rentalföretagen, där bland…

 • Arbetsmiljöutskottet anordnar workshop om damm

  I november anordnade arbetsmiljöutskottet en workshop kring dammfrågan. Utskottet träffade fyra av Rentalföretagens partnerföretag som levererar stoftavskiljare. Leverantörerna bjöds in för att berätta om viktiga produktnyheter men även för att bistå utskottet med kompetens kring dammfrågan för att uppdatera och förbättra Rentalföretagens gemensamma riktlinjer. Leverantörer…

 • Save the date till Rentaldagen 2023

  Nästa år styr Rentalföretagen uppmärksamheten mot norra Sverige där det just nu händer historiska saker gällande den gröna omvandlingen för hela landet. Rentaldagen kommer att äga rum den 11 maj i Skellefteå på det nybyggda Sara kulturhus och The Wood Hotel by Elite som är…

 • En ny VD är anställd

  Sedan informationen om stafettväxlingen publicerades på hemsidan den 3 juni, har Rentalföretagens styrelse arbetat med att hitta en lämplig ersättare. Rekryteringen är nu genomförd och styrelsen har anställt Anna Sjöblom som kanslichef och VD för Rentalföretagen Service AB. Anna har de senaste tio åren arbetat…

 • Ny medlemsförmån - Juridisk rådgivning

  Juridisk rådgivning kan vara kostsamt för företag i rentalbranschen då det är svårt att hitta jurister som är insatta i branschens utmaningar. Därför inleder vi nu ett samarbete med juristbyrån von Z Juridik. Samarbetet innebär att medlemsföretagen i Rentalföretagen nu får upp till två (2)…

 • Registrering är öppen för APEX och IRE 2023

  Registreringen är nu öppen för APEX arerial platform Exhibition och IRE, International Rental Exhibition i Maastricht, Nederländerna den 6 till 8 juni 2023. Mer än 200 leverantörer av kompakt anläggningsutrustning, flygplattformar och uthyrnings-IT-lösningar kommer att visa upp den senaste batteridrivna utrustningen och verktygen, såväl som…

 • Nyhetsbrev 3/2022 från Rentalföretagen

  Missa in höstens nyhetsbrev från Rentalföretagen som innehåller en sammanfattning av bransch- och föreningsarbetet från de senaste månaderna. Är du kontaktperson för ett medlems- eller partnerföretag i Rentalföretagen, eller prenumererar på nyhetsbrevet, har du fått det på mejl. Dela gärna nyhetsbrevet med kollegor och vänner…

 • Vad gör arbetsmiljöutskottet?

  Rentalföretagens arbetsmiljöutskott bildades 2017, då inom Swedish Rental, för att hitta branschgemensamma lösningar på centrala frågor som alla maskinuthyrare mer eller mindre brottas med i sin vardag. Inom området arbetsmiljö ingår allt som påverkar människor på jobbet. Detta kan vara både fysiska, psykiska och sociala…

 • Energikrisen är på agendan hos European Rental Association

  European Rental Association, ERA bjöd nyligen in sina olika länders branschorganisationer till en genomgång av energikrisen. Syftet med mötet var att få en samlad bild av hur branschen kommer att agera, påverkan på rental, koordinerad hantering och kommunikation kring de stigande energikostnaderna. Den bild som framkom under…

 • Hållbarhetsutskottet är under uppstart

  Rentalföretagen har under en tid undersökt intresset för att starta ett nytt hållbarhetsutskott. Senast den 22 september anordnades en digital workshop för medlemmar och partners för att diskutera utmaningar och möjligheter med ett hållbarhetsarbete inom rental. Många intressanta diskussioner fördes under workshopen som nu har…

 • Rentalföretagens kansli har flyttat till nya lokaler

  Under hösten har kansliet flyttat till nya lokaler på Drottninggatan 32 i Stockholm. Här sitter vi tillsammans med andra branschorganisationer inom näringslivet och byggsektorn.  Vår nya besöksadress och postadress är: Rentalföretagenc/o iOfficeDrottninggatan 32111 51 Stockholm

 • Uppdaterad skrift om personalutrymmen

  Byggindustrins Centrala Arbetsmiljöråd, BCA har uppdaterat sin broschyr om Personalutrymmen på tillfälliga arbetsplatser. Skriften utgår från Arbetsmiljöverkets regler och kollektivavtalade överenskommelser. Rentalföretagens bodutskott har kunnat lämna synpunkter och förtydliganden på innehållet. Den uppdaterade skriften är, liksom den tidigare, avsedd att ge den viktigaste informationen ur…