• Rådgivning och medlemsservice under sommartider

  Under sommarveckorna 28 – 31 kommer kansliet att gå ner på lägre bemanning. Behöver du komma i kontakt med oss rekommenderar vi att i första hand att skicka ett mejl till info@rentalforetagen.se. Observera att du kan förvänta dig lite längre svarstider än vanligt. Läs nedan…

 • Återkoppling från ERA Convention 2022 ’Rental in transition’

  ”Uthyrningsföretag är perfekt placerade för framtiden: ✅ Att dela istället för att äga håller på att bli standard✅ Tillgångar ses mer och mer som en börda✅ #Digitalisation och fler #data för högre service och bättre beslut✅ Behovet av att minska utsläppen och minska #CO2-avtryck för…

 • Workshop om hållbarhet den 22 september

  Brinner du också för hållbarhetsfrågan? Den 22 september anordnar Rentalföretagen en workshop för medlemmar som är intresserade av att engagera sig i ett hållbarhetsutskott. Workshopen kommer att beröra de frågor och utmaningar som tidigare lyfts av energi- och klimatutskottet (läs mer här) men det finns…

 • Kompetensutveckling i gång inom hissutskottet

  Rentalföretagens medlemsföretag inom hissutskottet är nu i gång med produktspecifika utbildningar av sin personal. Kompetensutveckling ska leda till en behörighet som hisstekniker, och genomförs i samverkan med branschens leverantörer. Innehållet utgår från den första revisionen av en branschpraxis för kompetenskrav på hisstekniker. Kompetenskraven är en…

 • Avveckling av 2G- och 3G-nät

  Energi- och klimatutskottet har uppmärksammat att det blir en nedsläckning av 2G- och 3G-nät som troligtvis kommer påverka uthyrare inom Rentalföretagen på ett eller annat sätt. Nedsläckningen har inletts och beräknas vara helt klar senast i slutet av 2025. Utrustning som använder 2G eller 3G…

 • Stafettväxling inom kansliet på Rentalföretagen

  För ett år sedan gick de två branschföreningarna inom maskinuthyrning i Sverige; Swedish Rental och Hyreskedjan samman till en gemensam branschförening under namnet Rentalföretagen. Fram till idag har Rentalföretagens kansli sköts av inhyrd och kontrakterad personal som även haft hand om andra branschföreningar. Den nya…

 • Rentalföretagen lanserar ny hemsida

  En ny organisation, ett nytt utseende och nu även en ny hemsida. Rentalföretagen grundades den 27 maj 2021 efter att branschorganisationerna Hyreskedjan och Swedish Rental beslutade om att gå samman. Den 14 oktober 2021 lanserades Rentalföretagens grafiska profil. Nu är vi stolta över att lansera…

 • Tack till alla som deltog på Rentaldagen i Båstad

  Rentaldagen gick av stapeln den 12 maj på Hotel Skansen i Båstad med strålande sol och vackra vyer. Dagen var minst sagt efterlängtad då evenemanget från början skulle ägt rum våren 2020 men flyttades till följd av pandemin. Dagens föreläsningar berörde bland annat styrelsens fokusområden…

 • Årsstämman flyttas till den 27 juni

  Rentalföretagens medlemmar är varmt välkomna att delta på årsstämman på måndagen den 27 juni 2022 som i år hålls digitalt via Microsoft Teams. Mer information och länk till anmälan har skickats ut till medlemsföretagens kontaktpersoner per mejl. Kontakta info@rentalforetagen.se om du inte har fått en…

 • Snart ses vi på Rentaldagen

  Vi har väntat och längtat. På torsdag den 12 maj är det äntligen dags för Rentaldagen igen. Ett unikt event för vår bransch, exklusivt för medlemmar och partners i Rentalföretagen. Ni som anländer redan på onsdagen den 11 maj och har bokat middag, vi ses…

 • Nyhetsbrev 1/2022 från Rentalföretagen

  Nu finns årets första nyhetsbrev ute från Rentalföretagen! Nyhetsbrevet innehåller en sammanfattning av bransch- och föreningsarbetet från de senaste månaderna. Är du kontaktperson för ett medlems- eller partnerföretag i Rentalföretagen, eller prenumererar på nyhetsbrevet, har du fått det på mail. Dela gärna nyhetsbrevet med kollegor och…

 • Testpilot för gemensam energiklassning av byggbodar

  Beställare av bodetableringar har länge efterfrågat en energiklassning av Sveriges cirka 60.000 byggbodar. I brist på en branschstandard har det funnits olika system som inte varit jämförbara. För att utveckla gemensamma kriterier för energiklassning av bodar och bodetableringar, startades ett projekt inom nätverket Lågan. En branschgemensam standard har arbetats fram…

 • Liftutskottet återupptar urstigningsfrågan

  Rentalföretagens liftutskott startade hösten 2021 och har hittills haft tre utskottsmöten. Deltagarna kommer från medlemsföretag som hyr ut liftar och liftutskottet tittar även på att inkludera Rentalföretagens leverantörspartners på olika sätt. Syftet med liftutskottet är att arbeta med branschgemensamma frågor kring liftar, mobila arbetsplattformar. De frågor som utskottet diskuterar är till…

 • RISE projekt om hand- och armvibrationer

  Research Institutes of Sweden, RISE är ett svenskt statligt forskningsinstitut, som samverkar med universitet, näringsliv och samhälle för innovationsutveckling och hållbar tillväxt. Arbetet inom RISE görs huvudsakligen i projektform, med delfinansiering genom forskningsstiftelser eller myndigheter som Vinnova och genom arbetsinsatser av deltagande företag och organisationer. Rentalföretagen är…

 • Hållbarhet är en viktig och gemensam branschfråga

  Utskottet för energi och klimat har utifrån sitt sakområde ställt frågan om hur vi som bransch kan förenkla valet av hållbara produkter för att hjälpa våra kunder att minska sina CO2 utsläpp. Utskottet har lyft följande exempel, varav de två sista hör hemma i energi- och klimatutskottet: Åtgärder för…