• Svenskar vill se mer rental i byggsektorn

  Nära 7 av 10 svenskar, drygt 65 procent, tycker att det är bra om byggföretag hyr och delar arbetsmaskiner för att minska sin miljöpåverkan. Det visar en ny Sifoundersökning gjord på uppdrag av bygguthyrningsföretaget Cramo.

 • Med fokus på tung rental

  Det händer saker inom rental. Nya företag och konstellationer avlöser varandra, men är efterfrågan på hyrmaskiner på väg att öka? – Det ser ut så, men jag kan inte säga hur fort det händer, konstaterar Björn Janström, vd Heavy Rental Group.

 • Intresset för hyrmaskiner utan förare exploderar

  Det finns drygt 18 000 företag i Europa som hyr ut byggmaskiner. 161 500 medarbetare i en bransch som beräknas öka än mer de kommande åren. Rentalföretagens Leena Haabma Hintze ser nu att Sverige blir mer likt resten av Europa när det gäller uthyrning av…

 • Mer krävs för cirkulär ekonomi i byggbranschen

  För att säkra den gröna omställningen krävs ökade krav på samordning, kunskapsöverföring och delningsekonomi. Det skriver företrädare för bygguthyrningsföretaget Cramo. Boverket har fått i uppdrag att hjälpa byggbranschen att ställa om till en cirkulär ekonomi. Fokus ligger på byggnadsmaterial, men för att säkra den gröna…

 • Gemensam energiklassning av byggbodar minskar klimatpåverkan

  Energikraven i byggbranschen blir allt högre och större fokus riktas på energianvändningen i själva byggprocessen. För att minska energianvändningen och klimatpåverkan har nu en branschgemensam standard tagits fram för energiklassning av byggbodar och bodetableringar. Peab 2022-03-17 Läs mer

 • Heavy Rental Group förvärvar Arema Rental

  Heavy Rental Group förvärvar Arema Renta samt skånska N Rental, som i samband med förvärvet byter namn Arena Heavy Rental och etablerar detta namn även i syd. Anläggningsvärden 2022-02-08 Läs mer

 • Ramirent får ny vd

  Johan Färm blir ny vd för maskinuthyrningsföretaget Ramirent, en tjänst han tillträder 1 april i år. Han har sedan 2017 varit vd för säkerhetsföretaget Addici Security. Dessförinnan var han vd för BRM Europe. Dessutom har han haft flera chefstjänster inom Securitaskoncernen. Byggindustrin 2022-01-31 Läs mer

 • Ramirentchef går till Lambertsson – ska jobba aktivt för att få in fler kvinnor

  I projektet ”Noll vibrationsskador” testar Hans Lindell maskiner för en säkrare arbetsmiljö. I projektet ”Noll vibrationsskador” testar Hans Lindell maskiner för en säkrare Karl Seldén är ny regionchef för Lambertsson i Västsverige. Han kommer närmast från Ramirent Byggindustrin 2022-01-19 Läs mer

 • Nu silar Rentalföretagen snacket

  Branschorganisationen Rentalföretagen har inlett ett samarbete med Sila snacket Branschorganisationen Rentalföretagen har inlett ett samarbete med Sila snacket, ett initiativ som lanserades i höstas av TL Bygg i Nacka för att sudda ut de delar av jargongen som skapar osunda arbetsmiljöer i branschen. Maskinentreprenören 2022-01-17 Läs…

 • Replik: ”Låt oss föra konstruktiva samtal om byggfusket”

  Medan branschorganisationerna inom bygg välkomnar en ny kortstandard för ID06 ser Rentalföretagen det som ett onödigt och dyrt mellansteg mot biometri. ”Låt marknadens leverantörer hjälpa till”, skriver Rentalföretagen i sin replik. Byggindustrin 2021-12-15 Läs mer

 • DEBATT: Med biometriskt tekniksprång får vi trygga och säkra byggarbetsplatser

  Byggindustrins alla aktörer vill samfällt att byggarbetsplatserna ska fungera säkert och tryggt. Stora satsningar har genomförts de senaste decennierna men trots det har branschen ännu inte fått bukt med väsentliga säkerhetsproblem. Svartjobb och kriminalitet fortsätter att frodas, ofta till följd av brister i personkontrollen. Nu…

 • Rentalföretagen kallar till möte om nya ID06-korten: ”Satsa på biometri direkt”

  Från årsskiftet införs en ny kortstandard för ID06 som enligt bolaget ska vara säkrare och på sikt möjliggöra biometrisk avläsning. Men Rentalföretagen ser problem med att slänga ut nyinköpt utrustning och vill att branschen satsar direkt på biometrisk avläsning – utan att göra ett verkningslöst…

 • Rentalföretagens nya hemsida beräknas klar till årsskiftet

  Det är full aktivitet på alla håll och kanter inom nya branschföreningen Rentalföretagen och bland annat håller man på att bygga upp en helt ny hemsida. En transparent och informativ hemsida som kommer att bli ett viktigt verktyg för framförallt medlemmarna, partners och övriga intressenter….

 • Arbetet inom Hissutskottet inom Rentalföretagen

  Utskottsarbeten är lite av basen i en branschförenings verksamhet. I nya Rentalföretagen intensifieras arbetet inom de sex olika utskott som finns i nuläget. Utskottsarbeten är lite av basen i en branschförenings verksamhet. I nya Rentalföretagen intensifieras arbetet inom de sex olika utskott som finns i…

 • En framgångsfaktor att processen tog tid!

  En fem år lång process har äntligen utmynnat i att vi nu är en gemensam branschorganisation – Rentalföretagen. Bodel Blom, Svensk Rental 2020-09-17 Läs mer