Pressklipp -

Gemensam energiklassning av byggbodar minskar klimatpåverkan

Energikraven i byggbranschen blir allt högre och större fokus riktas på energianvändningen i själva byggprocessen. För att minska energianvändningen och klimatpåverkan har nu en branschgemensam standard tagits fram för energiklassning av byggbodar och bodetableringar.

Peab 2022-03-17

Läs mer

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.

Lämna följande fält tomt