Föreningen

Föreningen Rentalföretagen representerar över 90 medlemsföretag som hyr ut produkter, maskiner och utrustning med tillhörande tjänster till näringslivet och samhället.

Föreningen Rentalföretagen

Föreningen Rentalföretagen representerar över 90 medlemsföretag som hyr ut produkter, maskiner och utrustning med tillhörande service och tjänster till näringslivet och samhället. Tillsammans omsätter medlemsföretagen cirka 18 miljarder kronor.

Föreningens högsta beslutande organ är den årliga stämman, där medlemmarna väljer styrelse, fastställer medlemsavgifter med mera. Den dagliga verksamheten leds av den verkställande direktören i det helägda dotterbolaget Rentalföretagen Service AB.

Föreningsstyrelsen

Föreningsstyrelsen fastställer övergripande inriktning som servicebolaget verkställer genom strategisk planering, uppföljning av möten, och initiering av nya utskott och arbetsgrupper.

Ordinarie ledamöter

 • Bodel Blom, Byggutrustning Luleå AB (ordförande)
 • Joacim Johansson, Renta AB, (vice ordförande)
 • Helena C Larsson, Lyft & Byggmaskiner AB
 • Mathias Boström, Ramirent AB
 • Jessica Huhtala, MälarLift i Västerås AB
 • Johan Bång, InBy Rental
 • Lars-Göran Olsson, Lambertsson Sverige AB

Suppleanter

 • Thomas Sandberg, Borås Maskinhjälp AB
 • Silas Brown, Cramo
 • Joakim Dahlgren, Persson Hyrmaskiner AB

Valberedning

 • Mikael Öberg, Wangeskog Hyrcenter AB
 • Magnus Jaasund, Aros Lift AB
 • Roger Bengtsson, Ramirent AB
 • Ulf Ericsson, Pemo Maskin AB

Vår historia

Rentalföretagen bildades den 27 maj 2021 genom en sammanslagning av två branschorganisationer inom maskinuthyrning, Hyreskedjan och Swedish Rental. Föreningen bildades för att skapa en trovärdig, representativ och stark röst för hela svenska rentalbranschen.

Hyreskedjan bildades 1977, då under namnet Hyrex-Kedjan. Avsikten var att skapa en gemensam intresseförening för lokala ägarledda maskinuthyrare i Sverige. Samt att uppnå volymfördelar vid inköp av maskiner och utrustning.

I början av 1980-talet bildades Byggmaskinuthyrarföreningen som skulle bli Byggmaskinföreningen år 2000. Föreningen ombildades år 2003 till Swedish Rental för att tydliggöra att uthyrningsbranschen nu var en egen bransch med mer omfattande tjänsteutbud.

Relaterade dokument och länkar:

Medlems- och partneransökan i Rentalföretagen
Vår verksamhet
Rentalföretagens stadgar

För mer information och kontakt:

img
Bodel Blom

Ordförande

E-post

Relaterat.

Medlemsinfo
Stämma Rentalföretagen och Rentaldagen 2023

I år styr vi vår uppmärksamhet mot norra Sverige där det just nu händer historiska saker gällande den gröna omställningen för hela landet. Av den anledningen erbjuder vi även ett program för onsdag eftermiddag. Varmt välkomna önskar Styrelsen. .

Medlemsinfo
Vill du vara med och forma framtidens Liftutbildning ?

En trygg arbetsplats där medarbetare ges rätt förutsättningar att använda och framföra mobila arbetsplattformar är viktigt för att skapa en säker arbetsmiljö. Det ligger också väl i linje med FNs hållbarhetsmål som bland annat handlar om att skapa hållbara förutsättningar för människor. Rentalföretagen genom liftutbildningsrådet…

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.