Föreningen

Föreningen Rentalföretagen representerar över 90 medlemsföretag som hyr ut produkter, maskiner och utrustning med tillhörande tjänster till näringslivet och samhället.

Föreningen Rentalföretagen

Föreningen Rentalföretagen representerar över 90 medlemsföretag som hyr ut produkter, maskiner och utrustning med tillhörande service och tjänster till näringslivet och samhället. Tillsammans omsätter medlemsföretagen cirka 18 miljarder kronor.

Föreningens högsta beslutande organ är den årliga stämman, där medlemmarna väljer styrelse, fastställer medlemsavgifter med mera. Den dagliga verksamheten leds av den verkställande direktören i det helägda dotterbolaget Rentalföretagen Service AB.

Föreningsstyrelsen

Föreningsstyrelsen fastställer övergripande inriktning som servicebolaget verkställer genom strategisk planering, uppföljning av möten, och initiering av nya utskott och arbetsgrupper.

Ordinarie ledamöter

 • Bodel Blom, Byggutrustning Luleå AB (ordförande)
 • Helena C Larsson (vice ordförande), Lyft & Byggmaskiner AB
 • Mathias Boström, Ramirent AB
 • Jessica Huhtala, MälarLift i Västerås AB
 • Johan Bång, InBy Rental
 • Lars-Göran Olsson, Lambertsson Sverige AB
 • Michaela Högberg, Cramo AB (kassör)

Suppleanter

 • Thomas Sandberg, Borås Maskinhjälp AB
 • Joakim Dahlgren, Persson Hyrmaskiner AB
 • Mikael Nilsson, Skanska Rental AB

Valberedning

 • Mikael Öberg, Wangeskog Hyrcenter AB
 • Ulf Ericsson, Pemo Maskin AB
 • Samuel Lundberg, Näs Rondellen AB
 • Torbjörn Backe, Derome Maskinuthyrning AB 

Vår historia

Rentalföretagen bildades den 27 maj 2021 genom en sammanslagning av två branschorganisationer inom maskinuthyrning, Hyreskedjan och Swedish Rental. Föreningen bildades för att skapa en trovärdig, representativ och stark röst för hela svenska rentalbranschen.

Hyreskedjan bildades 1977, då under namnet Hyrex-Kedjan. Avsikten var att skapa en gemensam intresseförening för lokala ägarledda maskinuthyrare i Sverige. Samt att uppnå volymfördelar vid inköp av maskiner och utrustning.

I början av 1980-talet bildades Byggmaskinuthyrarföreningen som skulle bli Byggmaskinföreningen år 2000. Föreningen ombildades år 2003 till Swedish Rental för att tydliggöra att uthyrningsbranschen nu var en egen bransch med mer omfattande tjänsteutbud.

Relaterade dokument och länkar:

Medlems- och partneransökan i Rentalföretagen
Vår verksamhet
Rentalföretagens stadgar

För mer information och kontakt:

img
Bodel Blom

Ordförande

E-post

Relaterat.

Medlemsinfo
Nyhetsbrev 1/2024

Ta del av Rentalföretagens nyhetsbrev som innehåller en sammanfattning av bransch- och föreningsarbetet från de senaste månaderna. Dela gärna nyhetsbrevet med kollegor och vänner i branschen! Relaterade dokument och länkar:

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.