Bodutskottet

Bodutskottet är ett välbesökt utskott med en lång historia, som företräder medlemsföretagen i bod och etableringsfrågor.

Bodutskottet bildades för att utveckla en gemensam syn på regler och säkerhet vid etablering, samt rimliga krav på konstruktion, brandskydd och energiprestanda. Utskottet har en historia av ett brett samarbete med olika aktörer, bland annat med representanter för uthyrare, leverantörer, bodtillverkare, modulföretag, åkare och montörer.

Fördjupa dig i aktuella branschfrågor inom bod:

Relaterat.

Bodar
Uppdaterad skrift om personalutrymmen

BCA har uppdaterat sin broschyr om Personalutrymmen på tillfälliga arbetsplatser och Rentalföretagens bodutskott har kunnat lämna synpunkter och förtydliganden på...

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.