Hållbarhetsutskottet

Hållbarhetsutskottet är just nu under uppstart. Vill du vara med?

Hållbarhet är en viktig och omfattande fråga för hela samhället och Rentalföretagen har under en tid undersökt intresset för att starta ett nytt hållbarhetsutskott. Nu sätter vi igång med bildandet av utskottet och välkomnar intresserade medlemmar att anmäla intresse.

FN:s globala mål från globalamalen.se.

Arbetet inom hållbarhetsutskottet kommer att delas in i områdena ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Utskottet planerar även att samverka med övriga utskott som berör dessa områden. Inledningsvis föreslås utskottet att prioritera frågorna om maskiners livslängd (ekonomisk hållbarhet) och kompetensförsörjning (social hållbarhet).

För mer information och kontakt:

avatar
Linda Hintze

Verksamhetsutveckling
08-400 268 93

E-post

Relaterat.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.

Lämna följande fält tomt