Rentalföretagen är medlem i den europeiska branschorganisationen ERA. Genom ett medlemskap i Rentalföretagen får du ta del av deras förmåner.

PSI

PSI är rentalbranschens säkerhetsblad för maskinanvändare och följer med vid hyra av maskiner från Rentalföretagens medlemsföretag.

Rentalföretagen erbjuder ett omfattande och standardiserat paket som är utformat för att förenkla och effektivisera processen för att hyra moduler.

Inom rentalbranschen används ett branschgemensamt register med produktkoder innehållande beskrivning, fabrikat och modeller.

Medlemmar har tillgång till bransch och juridisk rådgivning om maskinuthyrning inom till exempel bygg- och anläggningsverksamhet.

Vi tar fram underlag för branschanpassade utbildningar för att öka kunskaps- och kompetensnivåerna hos medlemsföretagens personal.