PSI

PSI är rentalbranschens säkerhetsblad för maskinanvändare och följer med vid hyra av maskiner från våra medlemsföretag.

Säkerhetsblad för maskinanvändare

Olyckor med maskiner är, näst efter fallolyckor, de vanligaste i byggbranschen. Onödiga olyckor som många gånger helt enkelt beror på informationsbrist. PSI, personlig säkerhetsintroduktion följer med vid hyra av maskiner från Rentalföretagens medlemsföretag och är ett underlag för säkerhetsarbetet på byggarbetsplatserna för att kunna klara de tydliga krav som finns på dokumentation och instruktioner för den som använder maskinen.

Lättare att göra rätt med PSI

PSI ger enkel och tydlig information och beskriver steg för steg handhavandet. Varje enskild maskin har sin unika funktion och sina egenskaper. Det är därför viktigt att känna till vilka kontroller som ska utföras, vilka skyddsfunktioner som finns, vilken skyddsutrustning som krävs, tekniska data och andra specifika egenskaper. PSI beskriver allt från användningsområde och nödvändiga kontroller till ergonomi, buller och vibrationer.

Vem står bakom?

PSI är utarbetat av branschens ledande maskinuthyrare i samarbete med deras leverantörer och med stöd av SBUF, Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond. En gemensam webblösning för PSI genom Rentalföretagen ger en effektiv, kvalitetssäkrad och hållbar informationshantering.

Kom igång med PSI

Genom sökmotorn PSI Guide kan du som är medlem i Rentalföretagen ladda ner eller länka dina maskiners PSI blad för att skicka med till kund vid uthyrning. Det finns också möjlighet att jämföra buller- och vibrationsvärden mellan olika maskinmodeller.

Inloggning på PSI Guiden

Tillgång till PSI ingår som en del i medlemskapet i Rentalföretagen. PSI finns tillgängligt för medlemsföretagens medarbetare via inloggning på www.psiguide.se. Du som redan har ett inloggningskonto på www.srakod.se loggas automatisk in med samma inloggningsuppgifter.

Inte medlem?

Partnerföretag i Rentalföretagen kan ansöka om inloggningskonto för att uppdatera information om sina produkter i PSI-systemet. Byggföretag har tillgång till PSI genom Rentalföretagens medlemsföretag. Byggföretag kan även abonnera på PSI-tjänsten. Vid intresse kontakta Rentalföretagens kansli.

Klassificeringssystemet med rentalkod

PSI är nära sammanlänkat med rentalkoderna, genom att de används som indelningsgrund för mallar till PSI för olika maskintyper. Rentalkoderna uppdateras löpande med nya maskinmodeller som kommer in på marknaden, och därmed kan även PSI skapas systematiskt för dessa.

Relaterade dokument och länkar:

PSI (psiguide.se)
PSI: Kom ingång med PSI
Rentalkod (srakod.se)

Relaterat.

Rentalkod
SRAkod blir Rentalkod!

Efter sammanslagningen mellan SRA och Hyreskedjan har Rentalföretagen nu kommit så långt i sitt arbete att man tittar på att...

Medlemsförmåner
Hur blir en PSI till?

Personlig säkerhetsintroduktion, PSI är rentalbranschens säkerhetsblad för maskiner. Vid hyra av maskiner följer PSI med ut till kund, antingen i...

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.