Ledarskapsutbildning för specialistföretag

Hitta din outnyttjade potential som ledare och öka dina medarbetares engagemang och motivation så att de stannar längre i branschen.

En branschanpassad ledarskapsutbildning

Ledarskapsutbildningen är för dig som är arbets- och företagsledare inom byggbranschens specialistföretag. Du kommer med coachstöd att arbeta med uppgifter som stärker dig och ditt företag, arbetet pågår mellan kurstillfällena och efter kursen.

Utbildningen lanserades hösten 2019 och är ett samarbete mellan branschföreningar inom byggbranschens specialistföretagare. Målet med utbildningen är att stärka företagande och personlig utveckling inom branschen samt starta ett nätverkande för att dela erfarenheter med kollegor.

En ledarskapsutbildning hjälper er att:

  • förstärka ledarskapet på företaget
  • skapa ett verktyg för att behålla nyckelpersoner och få dom att växa
  • locka till er nya yngre medarbetare som väljer bra ledare när de väljer vilket företag de ska arbeta på
  • arbeta effektivare med/hos kund så att ni ökar lönsamheten.

Kursens innehåll

Kursen består av fyra delar. Ledarrollen, kommunikation och svåra samtal, branschkompetens och affärsmannaskap. Seniora specialister agerar mentorer och uppföljning av genomförande konsult sker mellan varje del. Kursdeltagarna ges utveckling så att de förstår hur de ska vara med och bygga framtidens bolag.

Kommande kurstillfällen

Just nu har vi inga kommande kurstillfällen.

Anmäl intresse

Är du intresserad att delta på ledarskapsutbildningen och vill veta mer? Kontakta oss på info@rentalforetagen.se eller 08-400 268 90.

Relaterade dokument och länkar:

Kursbeskrivning ledarskapsutbildningen (2021)

För mer information och kontakt:

avatar
Linda Hintze

Verksamhetsutveckling
08-400 268 93

E-post

Relaterat.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.

Lämna följande fält tomt