Noll vibrationsskador

Vi har tagit fram underlag för en branschspecifik utbildning om vibrationer och vibrationsskador för att sprida information om risker och åtgärder.

Branschspecifik utbildning om vibrationsskador

Rentalföretagen har tagit fram underlag för en utbildning om vibrationer och vibrationsskador, branschspecifik för målgruppen uthyrare, depå- och kundcenterpersonal. Observera, detta är ett utbildningsmaterial framtaget exklusivt för medlemsföretagens personal. Ett kundanpassat informationsmaterial för depåer och kundcenter planeras framöver.

Syftet med utbildningen är att lyfta vibrationsskador, risker och åtgärder. Välutbildade medarbetare ger en konkurrensfördel för medlemsföretagen som kunniga och ansvarstagande maskinuthyrare.

Tillgängligt via medlemssidor

Logga in på medlemssidor för att få tillgång till det digitala utbildningsmaterialet. Här hittar du även instruktioner och rekommendationer för genomförande av utbildningen. 

Utbildningens innehåll

Utbildningsmaterialet innehåller fakta, filmer och frågor. Här hittar du information om:

  • Vibrationsskador och de medicinska konsekvenserna.
  • Vad är vibrationer?
  • Vad kan vi tillsammans göra för att minimera vibrationsskador?

Det är viktigt att medlemsföretagens personal har möjlighet att tillgodogöra sig utbildningsmaterialet. Utbildningen ska därför distribueras och regelbundet repeteras på lämpligt sätt till berörda i företaget.

Kundanpassad information

Medlemsföretagen har en viktig roll i att förmedla kunskap om vibrationer till kunder och tillhandahålla lämpliga verktyg för olika arbetsområden. Rentalföretagen arbetar därför med att ta fram kundanpassad information för medlemsföretagens depåer och kundcenter.

Relaterade dokument och länkar:

Rentalföretagen: Vibrationer
RISE (ri.se)

Relaterat.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.