Integritetspolicy

När vi behandlar personuppgifter gör vi det med största möjliga hänsyn till din integritet. Nedanstående information är en summering av hur vi samlar in och behandlar dina personuppgifter.

Rentalföretagen är det samlande namnet för föreningen Rentalföretagen (org. 802407–9579) och dess servicebolag Rentalföretagen Service AB (org. 556519–6283). Denna Dataskyddspolicy i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR) förklarar hur Rentalföretagen behandlar enskilda personuppgifter. Reglerna omfattar även uppgifter om personer på de företag som vi har registrerade på grund av vår affärsrelation. Med behandling menas allt vi gör med personuppgifter, som till exempel samla in, registrera, lagra, radera eller sprida dem vidare.

Vår integritetspolicy

Rentalföretagen kan komma att göra ändringar i denna integritetspolicy. Den senaste versionen finns alltid här på webbplatsen (version: februari, 2024).

Föreningen Rentalföretagen (org. 802407–9579) och Rentalföretagen Service AB (org. 556519–6283) är gemensamt personuppgiftsansvariga för behandling av personuppgifter inom verksamheten.

Vid frågor om integritets- och dataskydd, vänligen kontakta oss på info@rentalforetagen.se.

Insamling och användning av data

Denna dataskyddspolicy täcker data som samlas in online och offline, inklusive personuppgifter som vi kan komma att samla in genom flera olika kanaler, såsom webbplatser, sociala medier, kontakt per telefon eller mejl och på evenemang, möten eller mässor. Vi kan komma att kombinera personuppgifter som samlats in på ett sätt (t.ex. en webbplats) med personuppgifter som har samlats in på ett annat sätt (t.ex. mässor, kundmöten).

Information som du ger till oss

Du kan direkt eller indirekt komma att ge oss information om dig själv och ditt företag på ett antal olika sätt, såsom när du ansöker om ett medlems- eller partnerskap, tar del av en produkt eller en tjänst som vi erbjuder, när du besöker eller loggar in på våra hemsidor, anmäler dig till våra evenemang eller möten, anmäler att du vill få nyhetsbrev, interagerar på våra sociala medier eller när du kontaktar oss per mejl, brev eller telefon. Denna information kan vara:

  • Person- och kontaktinformation: namn, personnummer, ort, faktura- och leveransadress, e-postadress, mobiltelefonnummer, position i företaget etc.
  • Betalningsinformation: fakturainformation, bankkontonummer etc.

Information vi samlar in om dig

När du kommer i kontakt med oss kan vi samla in information om (observera att vi inte alltid nödvändigtvis samlar in all nedan nämnd data):

  • Person- och kontaktinformation: namn, födelsedatum, personnummer, faktura- och leveransadress, e-postadress, mobiltelefonnummer och position i företaget.
  • Information om produkter/tjänster: detaljer angående de produkter eller tjänster du har köpt/visat intresse för att köpa.
  • Finansiell information: eventuella krediter, skulder eller negativ betalningshistorik.
  • Historisk information: tidigare kontakt, köp, betalnings- och kredithistorik.
  • Enhetsinformation: t.ex. IP-adress, språkinställningar, webbläsarinställningar, tidszon, operativsystem, plattform och skärmupplösning
  • Geografisk information: din geografiska placering.

All information vi samlar in och behandlar används för att tillhandahålla, utföra och förbättra våra tjänster. Vi använder den exempelvis för att upprätthålla medlems- och partnerskap, erbjuda branschunika tjänster som PSI och Rentalkod, hålla medlemmar, partners och övriga intressenter informerade om föreningens verksamhet och aktuella branschfrågor, tillhandahålla webbtjänster och onlineverktyg, arrangera möten och evenemang samt för att samverka med branschens intressenter.

Vi kan, för att kunna utföra våra åtaganden gentemot våra kunder och övriga intressenter, komma att överföra till, eller dela informationen med tredje part. Vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att uppgifterna hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå vid överföring till eller delning med sådana tredje parter.

Rentalföretagen behandlar alla personuppgifter inom EU/EES.

Vi sparar data så länge som det är nödvändigt för att uppfylla det syfte för vilket data samlades in, eller för att utföra våra åtaganden alternativt så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider, till exempel vad gäller bokföringslagen.

Nedan listar vi vilka rättigheter du har som registrerad. Om du är missnöjd med hur Rentalföretagen behandlar dina personuppgifter kan du vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY.se) för att lämna klagomål.

Rätt att få tillgång till din data

Du har rätt att kostnadsfritt begära en kopia av de uppgifter Rentalföretagen har om dig och verifiera den information vi har om dig.

Rätt till rättelse

Du har rätt att begära korrigering av felaktig eller icke-komplett information om dig själv.

Rätt att bli raderad

Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter för de fall att data inte längre är nödvändig för det syfte den blev insamlad för. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera alla personuppgifter. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings- och skattelagstiftning. Vad vi då gör är att på ett säkert sätt lagerföra den data som vi är skyldiga att spara, från att kunna användas till andra syften än att uppfylla sådana legala skyldigheter.

Rätt till dataportabilitet

Du har även under vissa förutsättningar rätt att få ut de personuppgifter som rör dig som du lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och har rätt att överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig.

Rentalföretagen har sitt säte på

Rentalföretagen Service AB
Kanalvägen 6
194 61 Upplands Väsby

Kontakta oss på info@rentalforetagen.se om du har frågor rörande vår personuppgiftsbehandling eller om denna dataskyddspolicy.

Cookies på denna webbplats

En cookie är en liten textfil som sparas av din webbläsare och lagras på din dator. Cookien innehåller information om ditt besök och används av tekniska skäl för att förbättra webbplatsen för dig som användare.

En cookie är en liten textfil som sparas av webbläsaren och lagras på användaren dator. Cookien innehåller information om besök och används av tekniska skäl för att förbättra Webbplatsen. Du kan hantera dina inställningar genom att trycka på ikonen för cookie-inställningar i det vänstra nedre hörnet av ditt webbläsarfönster.

Inaktivering av cookies.

Om du inte accepterar användandet av cookies kan du stänga av cookies via din webbläsares säkerhetsinställningar alternativt stänga av cookies genom att trycka på ikonen för cookie-inställningar i det vänstra nedre hörnet av ditt webbläsarfönster. Du kan även ställa in webbläsaren så att du får en varning varje gång webbplatsen försöker sätta en cookie på din dator. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas.

Se webbläsarens hjälpsidor för mer information om hur du kan se vilka cookie som finns lagrade i din webbläsare, hur man tar bort dem samt gör inställningar för om cookies ska accepteras eller inte.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.