Kranar

Rentalföretagens medlemsföretag hyr ut kranar i olika former och storlekar. Vi har sammanställt information från branschen för att underlätta användning och hantering av kranar.

Arbeten med kranar

Kranar är en maskintyp som kommer i många olika former och storlekar. Flera av Rentalföretagens medlemsföretag har kranar för uthyrning i sin maskinpark.

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter ska lyftanordningar och lyftredskap kontrolleras regelbundet. Det krävs även dokumenterade kunskaper för alla typer av arbeten med kranar. Rentalföretagen har tagit fram stödjande dokument från branschen, som ska underlätta regelverksenlig användning och underhåll av olika typer av kranar.

Stödjande dokument

Rentalföretagen har tagit fram en branschpraxis avseende hantering av driftdokumentation för tornkranar enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Syftet med praxisen är att definiera en kvalitativ och effektiv metod för underhåll och kontroll av tornkranar som används av ägare och professionella uthyrare inom bygg- och anläggning.

Vi har även tagit fram en utbildningsplan för användare av minikranar, som en rekommendation från branschen över vad användare behöver kunna för att arbeta med säkerhet i fokus.

Utbildning för lastkopplare och signalman

Arbetsgivaren ska se till att arbetstagare som använder lyft­anordningar eller lyftredskap har tillräckliga teoretiska och praktiska kunskaper för säker användning av utrustningen. Kunskapskravet gäller alla användare, förare såväl som lastkopplare, signalmän etcetera.

Det finns flera aktörer på marknaden som erbjuder i utbildning för personer som arbetar med lastkoppling med mera. Byggbranschens utbildningscenter (BUC) erbjuder handledarutbildning och företagsinterna utbildningar för lastkopplare och signalman. Läs mer på BUC (buc.se).

Utbildning för tornkranförare

Rentalföretagen samverkar med Mobilkranföreningen som tagit fram utbildningsmaterial för kranförare av mobila och stationära kranar (tornkranar). Utbildning av tornkranförare sker genom lärlingsutbildning i företag eller hos en godkänd utbildningsgivare. Läs mer om tornkranutbildningen hos Mobilkranföreningen (mobilkranforeningen.se).

Relaterade dokument och länkar:

Byggbranschens utbildningscenter (buc.se)
Mobilkranföreningen: Tornkranutbildningen
AV: Lyftanordningar och lyftredskap (AFS 2006:06)

Relaterat.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.