Rentalkod

Inom rentalbranschen används ett branschgemensamt register med produktkoder innehållande beskrivning, fabrikat och modeller.

Ett branschgemensamt register

Klassificeringssystemet med rentalkoder, även kallat SRA-kod, omfattar bygg- och anläggningsmaskiner, utrustningar och bodar, som tillhandahålls av rentalbranschen i Sverige. Klassificeringssystemet används i administrativt och datatekniskt syfte av merparten av landets rentalföretag. Produktförteckningen ska innehålla komplett, korrekt och lättillgänglig information om rentalsektorns produkter.

Kom igång med Rentalkod

Tillgång till rentalkod ingår som en del i medlemskapet i Rentalföretagen.

Inloggning

Produktförteckningen med rentalkoder finns tillgänglig via inloggning på websidan www.srakod.se. Personal i Rentalföretagens medlems- och partnerföretag får åtkomst till tjänsten genom att själva registrera ett nytt användarkonto på www.srakod.se och sedan invänta godkännande av behöriga företagsadministratörer i systemet. Läs mer om inloggning på www.srakod.se.

Kodgruppen

Inom Rentalföretagen har en arbetsgrupp utsetts för att förvalta och underhålla registret. Rentalföretagens kodgrupp har branschens mandat att underhålla registret och att lägga upp nya, och ta bort äldre produkter. Målsättningen är att registret ska omfatta alla produkter som är i bruk i branschen.

Klassning av produkter

Kodgruppen klassar in maskinmodeller som köps in till något medlemsföretag i Rentalföretagen. Medlemsföretag kan även skicka in klassningsönskemål till kodgruppen via kodgruppen@rentalforetagen.se.

Information som ska finnas med i ett klassningsönskemål är:

  • Korrekt benämning med varumärke och modellbeteckning
  • förslag på Rentalkod, alternativ kodområde,
  • dokument alt. länkar till bruksanvisning,
  • om detta inte finns länk till annan produktinformation på t ex hemsida,
  • eventuella kontaktuppgifter till leverantör,
  • kontaktuppgifter till den person hos medlemsföretag som skickat in ärendet.

Personlig säkerhetsintroduktion, PSI

PSI är nära sammanlänkat med rentalkoderna, genom att de används som indelningsgrund för mallar till PSI för olika maskintyper. Rentalkoderna uppdateras löpande med nya maskinmodeller som kommer in på marknaden, och därmed kan även PSI skapas systematiskt för dessa.

Du som har ett inloggningskonto på www.srakod.se har även ett konto på www.psiguiden.se och loggar automatiskt in med samma inloggningsuppgifter.

Relaterade dokument och länkar:

Rentalkod (srakod.se)
Rentalföretagen: Kodgruppen
PSI (psiguide.se)

Relaterat.

Rentalkod
SRAkod blir Rentalkod!

Efter sammanslagningen mellan SRA och Hyreskedjan har Rentalföretagen nu kommit så långt i sitt arbete att man tittar på att...

Medlemsförmåner
Hur blir en PSI till?

Personlig säkerhetsintroduktion, PSI är rentalbranschens säkerhetsblad för maskiner. Vid hyra av maskiner följer PSI med ut till kund, antingen i...

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.