Om rental

Många säger maskinuthyrning men rental är så mycket mer. Säkra maskiner, flexibla lokaler, rätt utrustning på rätt plats, kunskaper och utbildning inom arbetsmiljö.

Mer än maskinuthyrning

Rentalbranschen består av företag som hyr ut produkter och utrustning med tillhörande tjänster till näringslivet och samhället.

Rentalföretagen är den främsta företrädaren för branschen. Våra över 90 medlemsföretag står för merparten av uthyrningen i Sverige av bygg- och anläggningsmaskiner, tjänster inom etablering, logistik och utbildning samt flyttbara lokaler för tillfälliga och permanenta arbetsplatser.

Säkerhet på byggarbetsplatsen

Förutom en omfattande produkt- och branschkunskap, som sammantaget bidrar till att göra kundens hantering av utrustning enklare, säkrare och mer effektiv, erbjuder uthyrare även tjänster som till exempel relevanta utbildningar, etablerings- och transportservice med mera. Detta är ett komplement till en uppdaterad och underhållen maskinpark som följer gällande lagstiftning och branschen riktlinjer.

Hållbarhet från olika perspektiv

Uthyrning bidrar till ett bättre nyttjande av de ändliga resurserna. Genom att rentalföretagen strävar efter att varje maskin har så hög beläggningsgrad som möjligt blir följden ett mer effektivt användande av maskinparken. Uthyrning skapar även bra förutsättningar för mer miljövänliga och ergonomiska maskiner.

Hyra istället för att köpa?

Står du inför valet att hyra istället för att köpa? ERA, European Rental Association sammanfattar argument för varför det lönar sig att hyra istället för att köpa maskiner och utrustning. Läs mer på ERAs hemsida (erarental.org).

Relaterade dokument och länkar:

ERA: Reasons to rent
Maskinentreprenören (2022): Nu silar Rentalföretagen snacket

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.