Kodgruppen

Kodgruppen ansvarar för att underhålla och uppdatera produktregistret med rentalkoder på www.srakod.se.

Kodgruppen ansvarar för produktregistret med rentalkoder på www.srakod.se och håller möten regelbundet. Kodgruppen klassar de maskinmodeller som köps in av medlemsföretagen. När helt nya produkttyper kommer ut på marknaden till följd av den tekniska utvecklingen, anpassar kodgruppen produktträdet för att möjliggöra klassning av nya produkter.

Uppdatering och utveckling

Inom Rentalföretagen har en arbetsgrupp utsetts för att förvalta och underhålla registret. Rentalföretagens kodgrupp har branschens mandat att underhålla registret och att lägga upp nya, och ta bort äldre produkter. Målsättningen är att registret ska omfatta alla produkter som är i bruk i branschen.

Kodgruppens ledamöter

  • Lambertsson Sverige AB, Hans Larsson
  • Ramirent AB, Johan Klingberg
  • Skanska Rental AB, Kenneth Edvardsson

Klassning av produkter

Kodgruppen klassar in maskinmodeller som köps in till något medlemsföretag i Rentalföretagen. Medlemsföretagen kan även skicka in klassningsönskemål till kodgruppen genom att skicka e-post till kodgruppen@rentalforetagen.se

Relaterat.

Rentalkod
SRAkod blir Rentalkod!

Efter sammanslagningen mellan SRA och Hyreskedjan har Rentalföretagen nu kommit så långt i sitt arbete att man tittar på att...

Medlemsförmåner
Hur blir en PSI till?

Personlig säkerhetsintroduktion, PSI är rentalbranschens säkerhetsblad för maskiner. Vid hyra av maskiner följer PSI med ut till kund, antingen i...

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.