Liftar

Liftar, mobila arbetsplattformar är en maskintyp som ger förutsättningar att säkert utföra arbete på hög höjd. Det finns tiotusentals liftar i Sverige och flertalet av dem ägs av Rentalföretagens medlemsföretag.

För att arbeta med liftar behöver användaren dokumenterade teoretiska och praktiska kunskaper för säker användning. Arbetstagare som använder liftar ska ha arbetsgivarens skriftliga tillstånd. Regler för dem som använder liftar i arbetet finns i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om lyftanordningar.

Liftutbildningsrådet

Liftutbildningsrådet, LUR är ett oberoende organ som ansvarar för innehåll och utveckling av Liftläroplanen,  LLP. LUR auktoriserar utbildningsföretag och instruktörer som förbinder sig att utbilda enligt LLP och följa LUR:s villkor. LUR säkrar kvaliteten på auktoriserade liftutbildningar genom utbildningskontroller. Mer information om liftutbildning och en förteckning över auktoriserade liftutbildare finns på LUR:s hemsida.

Säkerhetsguide liftar

Säkerhetsguiden är en påminnelse om det viktigaste att tänka på till den som redan har en grundläggande liftutbildning. Guiden passar att lämna ut vid liftutbildningar eller i samband med uthyrning av en lift. Beställ eller ladda ner säkerhetsguiden på LUR:s hemsida.

Besiktning

Liftar ska besiktigas av ett kontrollorgan som är ackrediterat för uppgiften av Swedac, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll. Regler och anvisningar för besiktning av liftar och andra lyftanordningar finns i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om besiktning.

Relaterade dokument och länkar:

Liftutbildningsrådet (liftutbildning.se)
Liftutbildningsrådet: Säkerhetsguide
AV: Lyftanordningar och lyftredskap (AFS 2006:6)
AV: Besiktning (AFS 2003:6)

Relaterat.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.