Verksamheten

Rentalföretagens dagliga verksamhet drivs genom servicebolaget som utför bransch- eller företagsspecifika uppdrag i gemensamma frågor.

Vi samlar och utvecklar rentalbranschen

Rentalföretagen är en medlemsstyrd branschorganisation som vill skapa effektiva förutsättningar för branschen och verka för sund konkurrens. Vi är fristående från arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer men dessa ingår i vårt nätverk tillsammans med myndigheter, organisationer och andra intressenter.

Det viktigaste med Rentalföretagens arbete är att förse medlemsföretagen med verktyg som underlättar vardagen. Vi fokuserar bland annat på att:

  • Driva branschgemensamma frågor.
  • Rådgivning och framtagande av stödjande dokument.
  • Bevaka branschen och omvärlden.
  • Erbjuda tillfällen för nätverkande och erfarenhetsutbyte.
  • Utveckla och förvalta branschunika tjänster.

Relaterat.

Våra tjänster

Våra tjänster är framtagna för att stödja branschen och underlätta vardagen för medlemsföretagen.

Våra utskott

Utskotten utvecklar ställningstaganden och är en informell mötesplats för medlemmar.

Våra branschfrågor

Vår utgångspunkt är att utifrån ett ansvar för hela rentalsektorn arbeta med branschens kärnfrågor.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.