Medlemsförmåner

Som medlem i Rentalföretagen blir du en del av det professionella nätverket av seriösa uthyrningsföretag. Här kan du påverka utvecklingen i hela branschen.

Vad ingår i medlemskapet?

Varje ny medlem ger ökad styrka för hela branschen. Medlemmarnas yrkeskunskap och engagemang är verksamhetens bas. Därför är medlemsnyttan i högsta grad en funktion av medlemmarnas ömsesidiga intresse att driva gemensamma frågor.

Bildtext: Vi erbjuder många tillfällen till nätverkande och erfarenhetsutbyte mellan uthyrare och branschens leverantörer, bland annat på föreningens årliga vår- och höstmöten.

Genom serviceavgiften får du som är medlem tillgång till ett antal förmåner.

Vi erbjuder många tillfällen till nätverkande och erfarenhetsutbyte mellan uthyrare och branschens leverantörer genom utskott och arbetsgrupper, styrelse och medlemsmöten. Branchorganisationen har ett brett kontaktnät i Sverige och Europa, som våra medlemmar även kan ta del av.

Håll koll på evenemang i vår kalender

Genom ett medlemskap har du möjlighet att påverka beslut som du som enskilt företag i vanliga fall bara får ta konsekvenserna av. Vi arbetar med beslutspåverkan och opinionsbildning samt fungerar som remissinstans och branschföreträdare. Rentalföretagens uppgift är driva medlemsföretagens gemensamma frågor som är viktiga för det dagliga arbetet såväl som för branschens utveckling. Branschfrågor drivs främst genom Rentalföretagens utskott.

Läs om våra utskott
Läs om våra branschfrågor

Vi följer och bevakar rentalbranschens utveckling och marknad för att du som medlem enkelt ska ha tillgång till aktuell och samlad information. Inom verksamheten bevakas även krav och regelverk samt övriga bestämmelser och förordningar som avser uthyrning och användning av maskiner och utrustning. Håll dig uppdaterad om branscharbetet genom vårt nyhetscenter.

Håll dig uppdaterad i vårt nyhetscenter

Vi utvecklar branschens gemensamma riktlinjer och vägledningar som stöd för kvalitetssäkring. Våra standardavtal är framtagna i samarbete mellan våra medlems- och partnerföretag och andra organisationer. Som medlem kan du enkelt och snabbt ladda ner stödjande dokument och mallar du kan behöva i din verksamhet via medlemssidor.

Medlemmar har även möjlighet att få bransch och juridisk rådgivning om maskinuthyrning inom till exempel bygg- och anläggningsverksamhet i Sverige.

Logga in på medlemssidorna
Läs om rådgivningen

Vi erbjuder medlemsföretagen branschunika tjänster som ska underlätta vardagen för våra medlemsföretag och deras kunder. Exempelvis PSI som är rentalbranschens säkerhetsblad för maskinanvändare och följer med vid hyra av maskiner från våra medlemsföretag.

Läs om våra tjänster

Relaterat.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.