Säkerhet och inpassering

Rentalföretagens medlemmar hyr ut avläsningsutrustning för ID06-kort. För en säkrare byggindustri jobbar vi för att byggbranschen ska införa biometrisk inpassering som standard i stället för ett kort.

ID06 och elektroniska personalliggare

ID06 är ett system för elektroniska personligare i byggbranschen. Kortet är obligatoriskt för alla som vistas på en ID06 ansluten arbetsplats och avläsningsutrustning registrerar in och ut passeringar i arbetsplatsens personalliggare. ID06 lanserades 2006 av Byggföretagen. Det drivs idag som ett fristående bolag och ägs gemensamt av flera branschorganisationer. Läs mer på ID06 hemsida (id06.se).

ID06 nya standard

Flera av Rentalföretagens medlemsföretag hyr ut avläsningsutrustning för ID06-kort. För medlemsföretag och partners inom Rentalföretagen har många frågeställningar uppkommit i samband med ID06 teknikbyten.

Från 2022 använder ID06 en ny kortstandard vilket innebär att företag som hyr ut avläsningsutrustning kan tvingas byta ut stora mängder av sin utrustning. Den nya standarden gör det svårare att kopiera ett ID06-kort, men det förhindrar inte att man lånar någon annans kort eller på annat sätt olovligen tar sig in på byggarbetsplatsen.

Relaterade dokument och länkar:

ID06 (id06.se)

Relaterat.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.