Energi- och klimatutskottet

Energi- och klimatutskottet är ett forum för att hantera branschgemensamma frågor från medlemmar, organisationer eller myndigheter inom utskottets produktområden.

Energi- och klimatutskottet har breddat sitt ansvarsområde från produkter inom tillfällig el till att även omfatta torkning, värme och klimat, samt säkerhets- och inpasseringssystem.

Genom ett positivt hållbarhetsarbete kan dessa produkter bidra till att minska klimatbelastningen, exempelvis genom utveckling av relevanta miljöklassningar i samverkan med leverantörer Rentalföretagens kodgrupp.

Fördjupa dig i aktuella branschfrågor inom energi och klimat:

Relaterat.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.