Rådgivning

Medlemmar har tillgång till rådgivning om maskinuthyrning inom bygg- och anläggningsverksamhet i Sverige.

Rådgivning i branschrelaterade frågor

Via medlemskapet i Rentalföretagen har du tillgång till vår företagsrådgivning. Kansliets branschspecialister finns tillgängliga för att stötta medlemsföretagen och kan utreda sakfrågor, förmedla branschinformation och medverka till stödjande dokument. Exempel på vad du kan få hjälp med är:

  • Hyresvillkor och försäkringar av maskiner.
  • Regelverk och standarder om arbetsmiljö och säkerhet.
  • Viktiga förutsättningar vid etablering på arbetsplatser.
  • Frågor om utbildningskrav.

Kontakta våra branschspecialister

Rådgivning sker via e-post eller telefon med någon av branschspecialisterna på Rentalföretagens kansli. Ambitionen är att frågorna ska besvaras löpande men beroende på frågans art kan vi inte alltid garantera svar inom en viss tid.

För mer information och kontakt:

avatar
Leena Haabma Hintze

Branschansvarig
08-400 268 91

E-post

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.

Lämna följande fält tomt