Rådgivning

Medlemmar har tillgång till bransch och juridisk rådgivning om maskinuthyrning inom bygg- och anläggningsverksamhet i Sverige.

Rådgivning i branschrelaterade frågor

Via medlemskapet i Rentalföretagen har du tillgång till vår företagsrådgivning. Kansliets branschspecialister finns tillgängliga för att stötta medlemsföretagen och kan utreda sakfrågor, förmedla branschinformation och medverka till stödjande dokument. Exempel på vad du kan få hjälp med är:

  • Hyresvillkor och försäkringar av maskiner.
  • Regelverk och standarder om arbetsmiljö och säkerhet.
  • Viktiga förutsättningar vid etablering på arbetsplatser.
  • Frågor om utbildningskrav.

Kontakta våra branschspecialister

Rådgivning i branschrelaterade frågor sker via e-post info@rentalforetagen.se med någon av branschspecialisterna på Rentalföretagens kansli. Ambitionen är att frågorna ska besvaras löpande men beroende på frågans art kan vi inte alltid garantera svar inom en viss tid.

Juridisk rådgivning genom von Z Juridik

Via medlemskapet i Rentalföretagen får ni upp till två (2) timmar kostnadsfri rådgivning inom nedan rättsområden genom juristbyrån von Z Jurdik. Medlemmar har även möjlighet till ytterligare rådgivning till ett rabatterat pris.

Kollektivavtalsrätt, tvistelösning, förhandling, VD-avtal, pension-och försäkring, m.m.

Upprättande av samt granskning av arbetsmiljöpolicy och andra dokument, föreskriftefterlevnad, m.m.

Tvistelösning, granskning och upprättande av kommersiella avtal, m.m.

Stöd och biträde inför och under kontraktstid, tvistelösning, m.m.

Kontakta von Z Juridik

Den juridiska rådgivningen sker via telefon eller e-post med juristen Vanessa von Zweigbergk. Uppge alltid vilket medlemsföretag du tillhör.

Telefon: +46 (0) 793 50 48 18
E-post: vanessa@vonzjuridik.se

Relaterade dokument och länkar:

von Z Juridik (vonzjuridik.se)

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.