Arbetsmiljö -

Vad gör arbetsmiljöutskottet?

Är du intresserad av att veta mer om arbetsmiljöutskottets arbete? Nu uppmanar utskottet fler medlemmar att engagera sig och lyfta viktiga branschfrågor.

Rentalföretagens arbetsmiljöutskott bildades 2017, då inom Swedish Rental, för att hitta branschgemensamma lösningar på centrala frågor som alla maskinuthyrare mer eller mindre brottas med i sin vardag. Inom området arbetsmiljö ingår allt som påverkar människor på jobbet. Detta kan vara både fysiska, psykiska och sociala arbetsmiljöfaktorer.

Under de senaste åren har utskottet arbetat med ett flertal frågor som har uppmärksammats inom medlems- eller partnerföretagen. Bland annat frågor om skadligt kvartsdamm, transport av farligt gods, maskiner med ökad risk, social hållbarhet och inte minst frågan om vibrationsskador.

En del frågor är svåra att lösa i ett företag men i ett branschutskott utbyter man erfarenheter och kan utveckla en branschgemensam syn. Frågor som lyfts i utskotten kan resultera i exempelvis diskussioner med myndigheter, framtagande av rekommendationer från branschen eller workshops och demonstrationer med leverantörer.

Idag består utskottet av nio representanter från åtta olika medlemsföretag. Utskottets mål är att ha en så bred representation som möjligt för att fånga upp hela branschens utmaningar och välkomnar fler medlemsföretag, små som stora, ett engagera sig.

Vilka är dina utmaningar inom arbetsmiljö?

Tillhör du ett av Rentalföretagens medlemsföretag? Medlemmar är alltid välkomna att lyfta frågor, även om de själva inte har möjlighet att engagera sig i utskottsarbetet. Kontakta oss på info@rentalforetagen.se om du vill lyfta en fråga eller anmäla intresse för att delta på utskottsmötena.

Relaterade dokument och länkar:

Läs mer om arbetsmiljöutskottet

Relaterat.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.