Energi och klimat -

Viktig information om ID06

Rentalföretagens befintliga utrustningar för ID06-kort är inte anpassade för det nya teknikskiftet.

Rentalföretagens befintliga utrustningar för ID06-kort är inte anpassade för det teknikskifte som nu aviseras och kommer inte att kunna registrera informationen från de nya kort som ges ut från november i år.

Teknikskiftet då Mifare släcks ner innebär att inga personer som får nya kort från september kommer kunna registreras av den befintliga och relativt nya utrustningen. Därmed riskeras driftavbrott med följdkostnader som kommer att drabba hela byggindustrin. Även om utrustningen hade kunnat ersättas med JCOP enheter skulle teknikbytet inte hindra missbruket med utlåning av ID06-kort, som fortsatt är arbetsplatsens största problem vid personidentifiering.

Biometri ger ett säkert och hållbart teknikskifte.

Nya produkter för biometrisk identifiering är långt framme i utvecklingen. Till skillnad mot Mifare och JCOP kan biometri i praktiken säkra identifieringen, den person som kortet utfärdades till tvingas vara brukaren. Mifare kan behållas på inpassering och lås medan enheterna för koppling mot personalliggaren successivt och ansvarsfullt ersätts av en biometrisk lösning. Säkerheten vid utfärdandet av kort förblir oförändrad. Byggindustrin och uthyrarna av utrustningen kan agera hållbart samt öka säkerheten reellt och långsiktigt.

Byggindustrins aktörer behöver en samsyn om hur svartarbeten effektivast stoppas och samtidigt stödja sunda företags konkurrenskraft. Rentalföretagen är redo att ta sig an förväntningarna från en hållbar och klimatsmart byggindustri.

Relaterat.

Medlemsinfo
Nyhetsbrev 4/2023

Ta del av Rentalföretagens nyhetsbrev som innehåller en sammanfattning av bransch- och föreningsarbetet från de senaste månaderna. Dela gärna nyhetsbrevet med kollegor och vänner i branschen! Relaterade dokument och länkar:

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.