Bodar -

Uppdaterad skrift om personalutrymmen

BCA har uppdaterat sin broschyr om Personalutrymmen på tillfälliga arbetsplatser och Rentalföretagens bodutskott har kunnat lämna synpunkter och förtydliganden på innehållet.

Byggindustrins Centrala Arbetsmiljöråd, BCA har uppdaterat sin broschyr om Personalutrymmen på tillfälliga arbetsplatser. Skriften utgår från Arbetsmiljöverkets regler och kollektivavtalade överenskommelser. Rentalföretagens bodutskott har kunnat lämna synpunkter och förtydliganden på innehållet.

Den uppdaterade skriften är, liksom den tidigare, avsedd att ge den viktigaste informationen ur Arbetsmiljöverkets regelverk och de mer preciserade överenskommelser om tillfälliga personalutrymmen, bodar och vagnar, som har gjorts mellan parterna. Inga förändringar är aktuella i parternas överenskommelser utan det handlar främst om en modernisering av text och bild.

Broschyren är främst avsedd att ge ett stöd till de som arbetar på branschens tillfälliga arbetsplatser och de som ansvarar för upphandling och uthyrning av bodar och vagnar. Några kompletteringar har gjorts som handlar om utrustningen i toaletter och att kunna byta om och tvätta sig i avskildhet. Det har också förts in kortare avsnitt om utrymningsvägar och energifrågor. Den gamla skriften innehöll tecknade illustrationer till texten som nu har ersatts med foton från ett pågående större projekt med en ovanligt omfattande etablering.

Efter publiceringen i september har bodutskottet lämnat ytterligare synpunkter, bland annat för att förtydliga vikten av tidig planering för att möjliggöra önskade behov, mångfalden i lösningar av avskiljbara utrymmen för ombyte och tvätt och beteendets betydelse för minskad energiförbrukning.

Foldern finns i pdf-format och kan laddas ner på byggforetagen.se.

Relaterade dokument och länkar:

Personalutrymmen (byggforetagen.se)

Relaterat.

Bodar
Uppdaterad skrift om personalutrymmen

BCA har uppdaterat sin broschyr om Personalutrymmen på tillfälliga arbetsplatser och Rentalföretagens bodutskott har kunnat lämna synpunkter och förtydliganden på...

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.